Category Archives: Letecky do sveta

Letecky do sveta

V tejto sekcii článkov nájdete opis nárokov pre jednotlivé situácie, ktoré sa v rámci leteckej dopravy môžu vyskytnúť ako aj postup podávania sťažností v prípade, ak máte za to, že Vaše práva boli porušené.
Čítajte viac

Práva cestujúcich v prípade odmietnutia nástupu do lietadla

Práva cetujúcich v prípade odmietnutia nástupu do lietadla V prípade, ak bol Váš nástup do lietadla leteckou spoločnosťou odmietnutý, máte v zmysle príslušných európskych predpisov[1] nároky, ktoré si voči leteckému dopravcovi môžete uplatniť.   STRUČNÝ OPIS PODMIENOK A NÁSLEDNÝCH NÁROKOV:   Ak Váš prípad SPĹŇA NASLEDOVNÉ PODMIENKY:   BOL MI ODMIETNUTÝ NÁSTUP DO LIETADLA môj let odlieta: z letiska…
Čítajte viac

Práva cestujúcich v prípade zrušenia letu

Práva cestujúcich v prípade zrušenia letu V prípade, ak bol zruseny let Váš  let zrušený, máte v zmysle príslušných európskych predpisov[1] nároky, ktoré si voči leteckému dopravcovi môžete uplatniť.   STRUČNÝ OPIS PODMIENOK A NÁSLEDNÝCH NÁROKOV: Ak Váš prípad spĺňa nasledovné podmienky: MÔJ LET BOL ZRUŠENÝ môj let odlieta: z letiska na umiestneného na území členského štátu EÚ alebo…
Čítajte viac

Práva cestujúcich v prípade meškania letu

V prípade, ak má Váš let dlhé meškanie, máte v zmysle príslušných európskych predpisov[1] nároky, ktoré si voči leteckému dopravcovi môžete uplatniť. STRUČNÝ OPIS PODMIENOK A NÁSLEDNÝCH NÁROKOV:   Ak Váš prípad SPĹŇA NASLEDOVNÉ PODMIENKY:   môj let DLHO MEŠKÁ (dve hodiny alebo viac) môj let odlieta: z letiska na umiestneného na území členského štátu EÚalebo z letiska umiestneného v…
Čítajte viac

Práva cestujúcich v prípade zmeny cestovnej triedy

Práva cestujúcich v prípade zmeny cestovnej triedy V prípade, ak Vám letecká spoločnosť zmenila objednanú cestovnú triedu, máte v zmysle príslušných európskych predpisov[1] nároky, ktoré si voči leteckému dopravcovi môžete uplatniť.   STRUČNÝ OPIS PODMIENOK A NÁSLEDNÝCH NÁROKOV: Ak Váš prípad SPĹŇA NASLEDOVNÉ PODMIENKY: LETECKÁ SPOLOČNOSŤ ZMENILA CESTOVNÚ TRIEDU môj let odlieta: z letiska na umiestneného na území členského…
Čítajte viac