Obchodné právo

Obchodné právo

 

 • obchodné zmluvy a rámcové zmluvy (napr. kúpna zmluva, zmluva o dielo, nájomná zmluva, mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o preprave veci, zmluva o sprostredkovaní, zmluva o obchodnom zastúpení, zmluva o tichom spoločenstve,...)
 • obchodné podmienky ušité na mieru podnikateľa
 • komplexné vedenie právnej agendy obchodnej spoločnosti
 • zastúpenie v riešení mimosúdnych i súdnych sporov
 • založenie obchodnej spoločnosti a družstva
 • zmena obchodného mena a sídla obchodnej spoločnosti
 • zmena štatutárneho orgánu (konateľa) obchodnej spoločnosti
 • rozšírenie a zúženie predmetov podnikania obchodnej spoločnosti
 • zníženie/zvýšenie základného imania spoločnosti
 • prevod obchodného podielu
 • zrušenie obchodnej spoločnosti
 • likvidácia obchodnej spoločnosti
 • fúzia a akvizícia

 

V oblasti obchodného práva zabezpečujeme služby ušité presne na mieru podnikateľa. Pre našich klientov komplexne riešime právnu agendu firmy, zahrňujúcu obchodné zmluvy, zakladateľské listiny, stanovy, ale aj iné interné dokumenty, ako i zápisy v obchodnom registri, ukladania do zbierky listín a iné.

Spracovaniu obchodných zmlúv venujeme osobitnú pozornosť. Mať akúkoľvek zmluvu spracovanú našou advokátskou kanceláriou môže výrazne uľahčiť chod vašej spoločnosti. Prečo? Ekonomicky je nepochybne výhodnejšie dať zmluvu ešte pred podpisom do rúk odborníkom, ako neskôr riešiť spory ktoré by jej nedôsledné spracovanie mohlo spôsobiť.

Vďaka elektronickému podaniu formulárov na zápis údajov do obchodného registra, ktorý ponúkame, dokážeme okrem toho našich klientov zbaviť až 50% súdnych poplatkov s ním súvisiacich.

Vieme sa na veci tiež pozrieť aj z iného, ako právnického uhla pohľadu. Získané vzdelanie a poznatky z ekonómie ako aj spolupráca s ďalšími odborníkmi v oblasti ekonómie a daní nám umožňujú priblížiť sa viac ku klientom a dosiahnuť tak porozumenie rýchlejšie a komplexnejšie.

Pýtajte sa. Radi Vám poradíme.