Category Archives: Dane

DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Ak používate na podnikanie motorové vozidlo, mohol by byť tento článok pre Vás základným východiskom, ako je potrebné v súvislosti s daňou z motorových vozidiel postupovať. Nájdete tu stručný opis toho, kto, za čo, kedy a v akej výške je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.
Čítajte viac