Pracovné právo

Pracovné právo

 

  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov a zamestnancov
  • vypracovanie a pripomienkovanie pracovnoprávnych zmlúv a dohôd (napr. dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca,...)
  • právne poradenstvo a príprava dokumentov v súvislosti s ukončením pracovného pomeru
  • nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
  • súdne a mimosúdne riešenie pracovnoprávnych sporov
  • interné predpisy a smernice

 

Naša advokátska kancelária vychádza v oblasti pracovného práva vždy zo svojich dlhoročných skúseností. Medzi naše služby v tejto oblasti patrí vypracovanie a pripomienkovanie všetkých druhov pracovných zmlúv, ako aj právne poradenstvo a príprava dokumentov v súvislosti s ukončením pracovného pomeru. Pri zmluvách o pracovných pomeroch vždy dohliadame na riadne spísané podmienky, ktoré zabraňujú prípadným nejasnostiam v budúcnosti a môžu tak byť výhodou pre obe strany pracovného pomeru.

Pokiaľ pri Vašom pracovnom pomere došlo k nespravodlivosti, tým, že nás kontaktujete získate partnera, ktorý vám porozumie a pomôže riešiť problémy, ale aj obhajcu, ktorý sa Vaše práva nebude zdráhať brániť ani na súde. Ak teda k nejakej nespravodlivosti pri Vašom pracovnom pomere naozaj prišlo, kontaktujte nás a v prípade potreby sa nebojte obhájiť svoje záujmy a práva ani pred súdom.

 

Pýtajte sa. Radi Vám poradíme.