Založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach

Založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach

 

 • založenie obchodnej spoločnosti a družstva
 • zmena obchodného mena a sídla obchodnej spoločnosti
 • zmena štatutárneho orgánu (konateľa) obchodnej spoločnosti
 • rozšírenie a zúženie predmetov podnikania obchodnej spoločnosti
 • zníženie/zvýšenie základného imania spoločnosti
 • prevod obchodného podielu
 • zrušenie obchodnej spoločnosti
 • likvidácia obchodnej spoločnosti
 • fúzia a akvizícia

 

Zakladajúce dokumenty ako aj ich následné zmeny a zápisy v obchodnom registri sú najdôležitejšími právnymi základmi každej spoločnosti. Vždy preto kladieme dôraz na precízne spracovanie týchto dokumentov, ako aj správnosť a úplnosť zápisov údajov, aby si klienti mohli byť istí, že sme pre nich tieto základy položili správne.

Pri zastupovaní našich klientov pred Okresnými úradmi – odbormi živnostenského podnikania a registrovými súdmi využívame zaručený elektronický podpis, ktorý im šetrí čas, ako aj peniaze.

Vďaka elektronickému podaniu:

 • z pohľadu správnych poplatkov za ohlásenie voľných živností ušetríme 100%
 • eliminujeme až 50% súdnych poplatkov, súvisiacich so zápismi údajov do obchodného registra, čo dáva klientom možnosť ušetrené peniaze využiť efektívnejšie.

 

Pýtajte sa. Radi Vám poradíme.