Právo duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva

 

  • registrácia ochrannej známky
  • registrácia patentu -registrácia dizajnu
  • registrácia úžitkového vzoru
  • zastúpenie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
  • mimosúdne a súdne riešenie sporov týkajúcich sa ochrannej známky, patentu, dizajnu, úžitkového vzoru a autorských práv

 

Čo najviac reprezentuje Vašu firmu v očiach ľudí a potenciálnych zákazníkov? Čo je tým presvedčujúcim faktorom, na základe ktorého si ľudia vytvárajú o vašej firme názor a obraz? Je to Vaša firemná značka, Vaše meno, Vaše firemné logo či Váš slogan. Nie sú to veci, ktoré ľudia od Vás kupujú, ani veci, ktoré sa zaraďujú medzi hmotný majetok firmy. Ide však o nehmotný majetok, zdôrazňujúci výnimočnosť firmy, ktorý dokáže ľudí presvedčiť, aby si kúpili Váš produkt/Vaše služby. Čo sa ale stane, ak príde k poškodeniu takéhoto nehmotného firemného majetku?

Tým, že utrpí meno firmy, utrpí aj celé podnikanie. Vaša firma môže stratiť na popularite a prísť tak o zákazníkov, v konečnom dôsledku teda aj o zisk. Zabezpečenie ochrany značky a firemného mena je preto dôležitejšie, ako sa môže zdať. Obráťte sa na nás a my sa postaráme o ochranu nehmotného majetku firmy, aby Vaše podnikanie mohlo rásť a nemuseli ste sa nikdy obávať očiernenia Vášho mena.

 

Pýtajte sa. Radi Vám poradíme.