Rodinné právo

Rodinné právo

 

  • Právne poradenstvo v súvislosti s rozvodom a vysporiadaním majetku manželov
  • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa zákona o rodine
  • Rozvod manželstva a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode
  • Rozchod rodičov a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (zverenie, výživné a úprava styku)
  • Zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov -výživné (určenie výživného, zvyšovanie výživného, znižovanie výživného, vymáhanie výživného, zastupovanie v konaní)
  • Zmena súdneho rozhodnutia o zverení maloletého dieťaťa
  • Úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
  • Obmedzovanie rodiča v styku s dieťaťom
  • Zmena priezviska maloletého dieťaťa -príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matky
  • Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a príspevok na výživu rozvedeného manžela

 

Dbáme o dôstojný rozvod a spravodlivé rozdelenie majetku

Rozumieme zložitej situácií, v ktorej sa rodina pri rozvode nachádza. Našim cieľom je preto pomôcť a uľahčiť tak klientom toto ťažké obdobie, samozrejme vždy aj s ohľadom na maloleté deti. V ich záujme vždy dbáme o to, aby pocítili čo najmenší negatívny dosah procesu. Snažíme sa preto o rýchle vybavenie veci za pomoci mimosúdnych rokovaní. Najlepšie riešenie pritom vidíme v rodičovskej dohode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, ako aj v dohode o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V mnohých prípadoch sa rodičia dohodnú na striedavej osobnej starostlivosti o dieťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa. Súd potom ďalej pri určení výživného prihliada aj na dĺžku striedavej starostlivosti každého rodiča.

Pýtajte sa. Radi Vám poradíme.