Právo nehnuteľností a stavebné právo

Právo nehnuteľností a stavebné právo

 

  • komplexné právne poradenstvo súvisiace s právom nehnuteľností
  • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv a dohôd, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (najmä kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníctva bytu, darovacej zmluvy, zmluvy o dielo, zámennej zmluvy,...)
  • autorizovaná zmluva na nehnuteľnosť
  • návrh na vklad a zastúpenie v katastrálnom konaní -právne služby developerom a investorom pri výstavbe, nadstavbe
  • právne služby objednávateľom/zhotoviteľom stavieb
  • založenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • zastúpenie v súdnom konaní

 

Naše dlhoročné skúsenosti v stavebníctve sú zárukou odbornosti a kvality našich služieb v tejto právnej oblasti. Medzi naše služby patrí vypracovanie kúpnych, darovacích a zámenných zmlúv pri prevodoch pozemkov, bytov, domov a iných stavieb. Naše služby ale budú užitočné aj pre realitné kancelárie, investorov či developerov, ale aj poľnohospodárske družstvá.

Zameriavame sa tiež na zmluvy o prevode nehnuteľností. Tým, že vypracovanie takejto zmluvy zveríte našej advokátskej kancelárii, zabezpečíte rýchly, bezproblémový a lacnejší prevod danej nehnuteľnosti. Zmluvu autorizovanú advokátom totiž zapíše správa katastra nehnuteľností bez toho, aby skúmala jej obsah v lehote 20 dní. Advokát navyše garantuje správnosť takejto zmluvy a zodpovedá za vznik prípadnej škody. Klient tak získava záruku, že prevod nehnuteľnosti prebehne bez komplikácií. Využitím služieb našej advokátskej kancelárie klient taktiež ušetrí na nákladoch, keďže zabezpečujeme rýchly vklad do katastra v cene 51 eur, ktorý je výrazne výhodnejšou alternatívou v porovnaní s klasickým vkladom v cene 265,50 eur. Navyše klient nemusí platiť ani za notárske overenie podpisov, čím sa taktiež zníži svoje náklady.

 

Pýtajte sa. Radi Vám poradíme.