Ochrana osobných údajov

Komplexná dokumentácia k ochrane osobných údajov

 

  • Analýza stavu spracúvania osobných údajov vo Vašej firme
  • Určenie Vašich povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov
  • Zavedenie evidencie Vami prevádzkovaných informačných systémov
  • Oznámenie informačných systémov na Úrad na ochranu osobných údajov
  • Vypracovanie dokumentácie o opatreniach na ochranu osobných údajov
  • Poučenie oprávnených osôb -informačné povinnosti voči dotknutým osobám
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov, resp. vyžiadanie súhlasu dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov
  • Spracovanie zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
  • Zastúpenie advokátom pri kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  • Zastúpenie advokátom v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

Prečo ochranu osobných údajov?

Čo sú to vlastne osobné údaje? Ide o údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, ako jej titul, meno, priezvisko, adresa a ďalšie kontaktné údaje, dátum narodenia, rodné číslo, ako aj údaje o jej správaní sa alebo konaní, biometrické údaje, informácie o osobných pomeroch, vlastnostiach prípadne iných špecifických znakoch, ktoré fyzickú osobu charakterizujú.

V ostatnom období v spoločnosti významne rezonuje problematika ochrany osobných údajov. Pri práci vo Vašej firme pritom s ich spracúvaním prichádzate do styku denne aj Vy. Napríklad, v prípade, že Vám fyzická osoba poskytne svoju e-mailovú adresu v tvare meno.priezvisko a s koncovkou, z ktorej možno vyvodiť jej zamestnávateľa, je samotná táto adresa osobným údajom, ktorý potrebuje ochranu. Čo však robiť, keď neviete, čo s tým?

Nový zákon o ochrane osobných údajov ukladá každému, kto spracúva osobné údaje, viaceré povinnosti. V prípade, že ich nesplníte, Vám bude pri kontrole uložená pokuta až do výšky 200 000 eur.

Vyhnite sa jej tým, že si našou advokátskou kanceláriou necháte vypracovať komplexnú dokumentáciu k ochrane osobných údajov. Okrem iného pre Vás pripravíme aj analýzu stavu spracúvania osobných údajov vo Vašej firme, pomôžeme s určením Vašich povinností vyplývajúcich zo zákona o osobných údajoch, vypracujeme dokumentáciu o opatreniach na ochranu osobných údajov, ale taktiež Vás aj zastúpime pri kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pomôžeme Vám mať celú situáciu pod kontrolou.

Pýtajte sa. Radi Vám poradíme.