Práva cestujúcich v prípade zmeny cestovnej triedy

Práva cestujúcich v prípade zmeny cestovnej triedy

V prípade, ak Vám letecká spoločnosť zmenila objednanú cestovnú triedu, máte v zmysle príslušných európskych predpisov[1] nároky, ktoré si voči leteckému dopravcovi môžete uplatniť.


 

STRUČNÝ OPIS PODMIENOK A NÁSLEDNÝCH NÁROKOV:

Ak Váš prípad SPĹŇA NASLEDOVNÉ PODMIENKY:

 1. LETECKÁ SPOLOČNOSŤ ZMENILA CESTOVNÚ TRIEDU
 2. môj let odlieta:
  1. z letiska na umiestneného na území členského štátu EÚalebo
  2. z letiska umiestneného v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu, ak prevádzkujúcim leteckým dopravcom je dopravcom spoločenstva;

 

MÁTE NASLEDOVNÉ PRÁVA:

 

 1. PRI ZVÝŠENÍ TRIEDY
  Ak prevádzkujúci letecký dopravca[2] umiestni cestujúceho do triedy vyššej, než na ktorú bola letenka kúpená, nemôže požadovať akúkoľvek dodatočnú platbu.
 2. PRI ZNÍŽENÍ TRIEDY
  Ak prevádzkujúci letecký dopravca umiestni cestujúceho do triedy nižšej, než na ktorú bola letenka kúpená, do siedmich dní uhradí (v hotovosti, elektronickým bankovým prevodom, bankovým príkazom alebo šekom alebo s písomným súhlasom cestujúceho, v cestovných poukážkach a/alebo inými službami):
 1. LETY V RÁMCI EÚ:
  1. v prípade letov na vzdialenosť 1 500 km alebo menej 30% ceny letenky;
  2. v prípade letov na vzdialenosť nad 1 500 km 50% ceny letenky.[3]
 2. LETY medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ:
  1. v prípade letov na vzdialenosť 1 500 km alebo menej 30% ceny letenky;
  2. v prípade letov na vzdialenosť od 1 500 km do 3 500 km 50% ceny letenky;
  3. v prípade letov na vzdialenosť viac ako 3 500 km 75% ceny letenky.[4]

 

RADÍME

Prevádzkujúci letecký dopravca má vo vzťahu k cestujúcim informačné povinnosti vo vzťahu k pravidlám náhrady a pomoci. Žiadajte si pri odbavovacom pulte alebo nástupnom východe o písomné informácie o Vašich právach (náhrade a pomoci). Ak sa domnievate, že máte oprávnenú sťažnosť na leteckú spoločnosť môžete postupovať podľa nasledovného postupu.

 

Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás!

Zaškrtnutím poľa a odoslaním vyplneného kontaktného formuláru prejavujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely, a to v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov.

 

[1]  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (ďalej len „Nariadenie“)
[2]  Prevádzkujúci letecký dopravca znamená leteckého dopravcu, ktorý na základe zmluvy s cestujúcim, alebo v mene inej osoby, právnickej alebo fyzickej majúcej zmluvu s takým cestujúcim, vykoná alebo zamýšľa vykonať let.
Letecký dopravca znamená podnik leteckej dopravy s platnou prevádzkovou licenciou.
[3]  S výnimkou letov medzi európskym územím členských štátov a francúzskymi zámorskými departmentmi.
[4]  S výnimkou letov medzi európskym územím členských štátov a francúzskymi zámorskými departmentmi.

Comments are closed.