Práva cestujúcich v prípade zrušenia letu

Práva cestujúcich v prípade zrušenia letu

V prípade, ak bol zruseny let Váš  let zrušený, máte v zmysle príslušných európskych predpisov[1] nároky, ktoré si voči leteckému dopravcovi môžete uplatniť.


 

STRUČNÝ OPIS PODMIENOK A NÁSLEDNÝCH NÁROKOV:

Ak Váš prípad spĺňa nasledovné podmienky:

 1. MÔJ LET BOL ZRUŠENÝ
 2. môj let odlieta:
  1. z letiska na umiestneného na území členského štátu EÚ alebo
  2. z letiska umiestneného v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu, ak prevádzkujúcim leteckým dopravcom je dopravcom spoločenstva;

 

MÁTE NÁROK NA:

 1. výber z alternatív:
  1. úhrady nákladov na letenku/spiatočným letom
  2. presmerovaním letu pri najbližšej príležitosti
  3. presmerovaním letu v neskoršom dátume podľa Vášho želania
 2. bezplatné jedlo a občerstvenie, dva telefónne hovory, telexy alebo faxové správy, alebo e-maily
 3. hotelové ubytovanie, prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania (v prípade ak je nutný pobyt na jednu a viac nocí)a za splnenia ďalších podmienok aj
 4. náhradu vo výške 250 EUR až 600 EUR (v závislosti od typu letu (v rámci EÚ/ mimo EÚ) a vzdialenosti letu).

Podrobnejšie informácie nájdete v tomto článku nižšie.


 

Zrušenie letu znamená neuskutočnenie letu, ktorý bol predtým plánovaný, a na ktorý bolo aspoň jedno miesto rezervované.

 

V prípade zrušenia letu prevádzkujúci letecký dopravca[2]:

POSKYTNE IM MOŽNOSŤ VYBRAŤ SI MEDZI:

 

  1. úhradou úplných nákladov na letenku v cene, za ktorú bola kúpená, za časť alebo časti nevykonanej cesty a za časť alebo časti už vykonanej cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vo vzťahu k pôvodnému cestovnému plánu cestujúceho alebo v spojení s ním, do siedmich dní,
  2. spiatočným letom do prvého miesta odletu pri najbližšej príležitosti;
 1. presmerovaním za porovnateľných prepravných podmienok na ich konečné cieľové miesto pri najbližšej príležitosti;alebo
 2. presmerovaním za porovnateľných prepravných podmienok na ich konečné cieľové miesto v neskoršom dátume podľa želania cestujúceho, za predpokladu voľných miest.

 

A cestujúcim sa bezplatne ponúkne:

 

 1. jedlo a občerstvenie zodpovedajúce času čakania;
 2. dva telefónne hovory, telexy alebo faxové správy, alebo e-maily.ako aj v prípade presmerovania, keď podľa reálneho odhadu čas odletu pre nový let je aspoň deň po odlete plánovanom pre zrušený let,
 3. hotelové ubytovanie v prípadoch:
  • keď je nutný pobyt jednu noc alebo viac nocí,alebo
  • keď je nutný pobyt dodatočný k pobytu, ktorý predpokladal cestujúci; prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania (hotel alebo iné).

 

A ZA PREDPOKLADU, ŽE:

 

 1. Zrušenie letu nie je spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániťa
 2. CESTUJÚCI:
  1. neboli informovaní o zrušení v časovom úseku od dvoch týždňov do siedmich dní pred plánovaným časom odletu a nebolo im ponúknuté presmerovanie, ktoré im umožní odletieť maximálne dve hodiny pred plánovaným časom odletu a dosiahnuť konečné cieľové miesto maximálne štyri hodiny po plánovanom čase príletu;
  2. neboli informovaní o zrušení letu aspoň dva týždne pred plánovaným časom odletu;alebo
  3. neboli informovaní o zrušení do siedmich dní pred plánovaným časom odletu a nebolo im ponúknuté presmerovanie, ktoré im umožní odletieť maximálne hodinu pred plánovaným časom odletu a dosiahnuť konečné cieľové miesto maximálne dve hodiny po plánovanom čase príletu;

majú právo na náhradu od prevádzkujúceho leteckého dopravcu:

 1. LETY V RÁMCI EÚ:
  1. v prípade letov na vzdialenosť 1 500 km alebo menej vo výške 250 EUR;
  2. v prípade letov na vzdialenosť nad 1 500 km vo výške 400 EUR;
 2. LETY medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ:
  1. v prípade letov na vzdialenosť 1 500 km alebo menej vo výške 250 EUR;
  2. v prípade letov na vzdialenosť od 1 500 km do 3 500 km vo výške 400 EUR;
  3. v prípade letov na vzdialenosť viac ako 3 500 km vo výške 600 EUR;

Prevádzkujúci letecký dopravca nie je povinný platiť náhradu, ak môže preukázať, že zrušenie je spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť ani vtedy, keď boli prijaté všetky primerané opatrenia.

 

RADÍME

Prevádzkujúci letecký dopravca má vo vzťahu k cestujúcim informačné povinnosti vo vzťahu k pravidlám náhrady a pomoci. Žiadajte si pri odbavovacom pulte alebo nástupnom východe o písomné informácie o Vašich právach (náhrade a pomoci). Ak sa domnievate, že máte oprávnenú sťažnosť na leteckú spoločnosť môžete postupovať podľa nasledovného postupu.

 

Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás!

Zaškrtnutím poľa a odoslaním vyplneného kontaktného formuláru prejavujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely, a to v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov.

 

[1]  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (ďalej len „Nariadenie“)
[2]  Prevádzkujúci letecký dopravca znamená leteckého dopravcu, ktorý na základe zmluvy s cestujúcim, alebo v mene inej osoby, právnickej alebo fyzickej majúcej zmluvu s takým cestujúcim, vykoná alebo zamýšľa vykonať let.
Letecký dopravca znamená podnik leteckej dopravy s platnou prevádzkovou licenciou.

Comments are closed.