Práva cestujúcich v prípade meškania letu

V prípade, ak má Váš let dlhé meškanie, máte v zmysle príslušných európskych predpisov[1] nároky, ktoré si voči leteckému dopravcovi môžete uplatniť.

STRUČNÝ OPIS PODMIENOK A NÁSLEDNÝCH NÁROKOV:

 

Ak Váš prípad SPĹŇA NASLEDOVNÉ PODMIENKY:

 

 1. môj let DLHO MEŠKÁ (dve hodiny alebo viac)
 2. môj let odlieta:
  1. z letiska na umiestneného na území členského štátu EÚalebo
  2. z letiska umiestneného v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu, ak prevádzkujúcim leteckým dopravcom je dopravcom spoločenstva;

 

MÁTE NÁROK NA:

 

 1. bezplatné jedlo a občerstvenie, dva telefónne hovory, telexy alebo faxové správy, alebo e-mailya v prípade keď sa odôvodnene očakáva, že čas odletu bude aspoň deň po pôvodne oznámenom čase odletu
 2. hotelové ubytovanie, prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania (v prípade ak je nutný pobyt na jednu a viac nocí) a v prípade >keď je <strongmeškanie letu aspoň päť hodín:
 3. výber z alternatív :
  1. úhrady nákladov na letenku
  2. spiatočným letom

 

Podrobnejšie informácie nájdete v tomto článku nižšie.


Keď prevádzkujúci letecký dopravca[2] odôvodnene očakáva, že let bude mať meškanie voči plánovanému času odletu:

Letecký dopravca znamená podnik leteckej dopravy s platnou prevádzkovou licenciou.

 1. LETY V RÁMCI EÚ:
  1. dve hodiny alebo viac v prípade letov do vzdialenosti 1 500 km alebo menej;
  2. tri hodiny alebo viac nad 1 500 km;
 2. LETY medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ:
  1. dve hodiny alebo viac v prípade letov do vzdialenosti 1 500 km alebo menej;
  2. tri hodiny alebo viac od vzdialenosti 1 500 km do 3 500 km;
  3. štyri hodiny alebo viac v prípade vzdialenosti nad 3 500 km;

 

PREVÁDZKUJÚCI LETECKÝ DOPRAVCA CESTUJÚCIM BEZPLATNE PONÚKNE:

 1. jedlo a občerstvenie zodpovedajúce času čakania;
 2. dva telefónne hovory, telexy alebo faxové správy, alebo e-maily.

  keď sa odôvodnene očakáva, že čas odletu bude aspoň deň po pôvodne oznámenom čase odletu,
 3. hotelové ubytovanie v prípadoch:
  1. keď je nutný pobyt jednu noc alebo viac nocí,alebo
  2. keď je nutný pobyt dodatočný k pobytu, ktorý predpokladal cestujúci;
 4. prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania (hotel alebo iné) keď je meškanie letu aspoň päť hodín, poskytne im možnosť vybrať si medzi:
  1. úhradou úplných nákladov na letenku v cene, za ktorú bola kúpená, za časť alebo časti nevykonanej cesty a za časť alebo časti už vykonanej cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vo vzťahu k pôvodnému cestovnému plánu cestujúceho alebo v spojení s ním, do siedmich dní,
  2. spiatočným letom do prvého miesta odletu pri najbližšej príležitosti.

 

RADÍME

Prevádzkujúci letecký dopravca má vo vzťahu k cestujúcim informačné povinnosti vo vzťahu k pravidlám náhrady a pomoci. Žiadajte si pri odbavovacom pulte alebo nástupnom východe o PÍSOMNÉ INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH (náhrade a pomoci). Ak sa domnievate, že máte oprávnenú SŤAŽNOSŤ NA LETECKÚ SPOLOČNOSŤ môžete postupovať podľa nasledovného postupu.

 

Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás!

Zaškrtnutím poľa a odoslaním vyplneného kontaktného formuláru prejavujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely, a to v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov.

[1] NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (ďalej len „Nariadenie“)
[2] Prevádzkujúci letecký dopravca znamená leteckého dopravcu, ktorý na základe zmluvy s cestujúcim, alebo v mene inej osoby, právnickej alebo fyzickej majúcej zmluvu s takým cestujúcim, vykoná alebo zamýšľa vykonať let.
Letecký dopravca znamená podnik leteckej dopravy s platnou prevádzkovou licenciou.

Comments are closed.